Η υψηλής ποιότητα στην προσωπική ασφάλεια που εγγυάται η Expert Transfer LTD έχει αποδειχθεί με την επιτυχή φύλαξη και συνοδεία σημαντικών προσώπων. Με τους άριστους σωματοφύλακές μας προστατεύουμε: Κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους, Στελεχη, Αξιωματούχους, Διπλωμάτες. Επιχειρηματίες, εφοπλιστές και άλλους οικονομικούς παράγοντες Προέδρους και διευθυντές ομίλων, εταιριών και αθλητικών ομάδων Αθλητές, καλλιτέχνες και διασημότητες Ανταποκριτές ειδήσεων Οποιοδήποτε σημαντικό πρόσωπο που χρήζει ιδιαίτερης προσωπικής ασφάλειας (V.I.P. Protection)

secure transport
secure transport